Veldhoven – Zoom

Prijs
€ 449.000,-
Status
Verkocht
Oppervlakte perceel
2.478 m2

FOTO'S

PANORAMA'S


BESCHRIJVING

Bouwperceel ter grootte van 2.478 m2 op steenworp afstand van de Hovenring en de randweg N2. Geschikt voor bedrijven in de categorie 1 en 2 bedrijven en logistieke internethandel.

Metrage:
Perceel oppervlakte: 2.478m²

Kenmerken:
Het perceel is omheind met aan de voorzijde een stalen poort. Er zijn thans van de vorige bebouwing 100 funderingspalen aanwezig van ongeveer 9m lang. Ongeveer 25 palen komen tot het maaiveld en de overige palen zitten tot ongeveer 60cm onder het maaiveld. Er is een palenplan beschikbaar. Ook is er al puinfundering met een dikte van 15cm aanwezig, gerecycled van de voormalige bestrating.

Aanvaarding:
Per direct mogelijk.

Parkeren:
Verplichting voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

Ligging en omgeving:
Rondom het bouwperceel staan voornamelijk vrijstaande woningen, villawijk t Slot. Het perceel ligt op steenworp afstand van de Hovenring en de randweg N2. Gesitueerd aan de doorgaande weg van Veldhoven naar bedrijventerrein De Hurk Eindhoven.

Bereikbaarheid:
Prima met auto, vrachtwagen, fiets en openbaar vervoer. Nabij aansluiting randweg N2, A67 en A2.

Bestemmingsplan:
Zeelst 2016. Enkelbestemming Bedrijf. Toegestaan zijn bedrijven tot en met de categorie 2 evenals internethandel in de vorm van een logistieke functie. Bedrijfsgebonden onzelfstandige kantoren zijn toegestaan.

Informatie bodemgesteldheid:
Er zijn diverse onderzoeken geweest en een evaluatie. Conclusie: Er zijn geen belemmeringen voor het gebruik conform de vigerende bestemming.

Voorwaarden bij koop:
Zekerheidstelling: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.
Btw: Er zal worden geopteerd voor een met BTW belaste levering. De koper dient te voldoen aan het 90% criterium. Voor de overdrachtsbelasting geldt dan een samenloopvrijstelling.

PLATTEGRONDEN